RESEARCH PAPER
Influence of mercury (II) on aeration status of medium with participation of Azolla carollniana
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-209 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 5–12
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Deficit of the oxygen is observed in a many water containers what is caused by introducing into them pollutants which conduct live to expire there. One of the ways to restore balance is using aquatic plants which may transport oxygen by their root system into waters. In presence of the oxygen follows decay of accumulated organic matter making in this way waters more clear. The experiments carried out to determine changes such environmental parameters like ODR, Eh and pH during Azolla caroliniana Willd culture showed mat it caused a clear increase aeration of the medium on the 9th day of the experiment about 16 μg O2 m-2 s-1 in solution containing 0.5 mg dm-3 of Hg(II) what in comparison to the control was 35% increase. Simultaneous, during 12 days of culture the plant took up from 32 to 43% of mercury presented in the medium, respectively to concentrations in the medium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ rtęci (II) na warunki aeracyjne podłoża z udziałem Azolla carolinlana Willd
Azolla carolilliana Willd, Hg (II), natlenienie, wydatek mikrodyfuzji tlenu (ODR)
W wielu zbiornikach wodnych obserwuje się niedobory tlenu spowodowane wprowadzaniem do nich zanieczyszczeń, prowadzące do zamierania w nich życia. Jednym ze sposobów przywrócenia równowagi jest wykorzystanie roślin wodnych, które mogą transportować tlen przez system korzeniowy do wód. W obecności tlenu następuje rozkład nagromadzonej materii organicznej czyniąc w ten sposób wody bardziej czyste. Przeprowadzone badania nad zmianą takich parametrów środowiska jak ODR, Eh i pH w trakcie hodowli Azolla caroliniana Willd wykazały, że wystąpił wyraźny wzrost natlenienia podłoża 9. dnia doświadczenia o 16 μg·O2 m-2·s-1, co w porównaniu z kontrolą stanowi 35% wzrost w roztworze zawierającym 0,5 mg dm-3 Hg(II). Jednocześnie podczas 12. dniowej hodowli roślina pobrała od 32 do 43% rtęci obecnej w podłożu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125