RESEARCH PAPER
Influence of cadmium (11) on the ability of Azolla carollniana Willd to aeration of nutritive solution and on growing plants
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102,20-718 Lublin
 
2
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin
 
3
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-209 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (84)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Azolla caroliniana Willd. is a floating water fern living in symbiosis with blue-green algae Anabaena azollae, that fixes atmospheric nitrogen. Azolla plants are used for centuries as a nitrogen biofenilizer and stimulated many studies (for example on its ability to phytoremediation). During 12 days of the experiment at laboratory conditions, an active role by Azolla caroliniana Willd. in aerating of the nutritive solution containing Cd(II) and the decrease of biomass with the increase of Cd(II) concentration in solution was stated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kadmu (II) na natlenianie podłoża i wzrost biomasy Azolla caroliniana Willd.
Azolla caroliniana Willd, kadm (II), natlenianie
Azolla caroliniana Willd. jest paprocią wodną żyjącą w symbiozie z wiążącą azot atmosferyczny sinicą Anabaena azollae. Roślina ta od stuleci wykorzystywana jest w wielu krajach jako nawóz zielony, a od niedawna stała się obiektem badań dotyczących fitoremediacji, Podczas 12 dniowej hodowli przeprowadzonej w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono zdolność Azolla do natleniania podłoża zawierającego Cd(II) przy równoczesnym obniżeniu biomasy roślin wraz ze wzrostem stężenia metalu w pożywce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top