Water mites (Acari, Hydrachnidia) of the Echo ponds in the Roztoczański National Park before hydrotechnical restructuring
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 487-493
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two ponds were studied in the Echo pond complex – one large and one small. A total of 3011 water mite specimens belonging to 44 species were collected. The fauna of the large pond was much more abundant – 2956 specimens belonging to 40 species were collected, while 55 specimens from 12 species were collected from the small pond. Lake forms clearly predominated in the large pond, while in the small pond crenophile and rheophile species were found. The differences in the fauna of the two ponds indicate that hydrotechnical restructuring involving elimination of smaller water bodies will contribute to a decrease in Hydrachnidia biodiversity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wodopójki (Acari, Hydrachnidia) stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym przed ich przebudową hydrotechniczną
wodopójki, Hydrachnidia, stawy rybne, różnorodność siedliskowa, bioróżnorodność
Badano dwa stawy (duży i mały) w kompleksie stawów Echo. Złowiono łącznie 3011 osobników wodopójek należących do 44 gatunków. Fauna dużego stawu była znacznie bogatsza – złowiono 2956 osobników należących do 40 gatunków. W małym stawie zebrano 55 osobników z 12 gatunków. W dużym stawie wyraźnie dominowały formy jeziorne natomiast w stawie małym łowiono gatunki krenofilne i reofilne. Różnice faunistyczne między stawami pozwalają przypuszczać, iż likwidacja mniejszych zbiorników w ramach przebudowy hydrotechnicznej wpłynie na obniżenie się różnorodności biologicznej Hydrachnidia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top