Water mites (Acari, Hydrachnidia) in water canals of the "Lasy Janowskie" landscape park
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, University of Agriculture Akademicka 13 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 547-555
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 1996-1997, water mites in water canals in the "Lasy Janowskie" Lanscape Park were examined. 1,972 individuals of water mites were collected which belonged to 55 species. In the material collected stagnobionts of Arrenurus, Limnesia, Piona and Neumania genera were dominants. However, in habitats with faster water flow, rheobionts and rheophils of Sperchon and Lebertia genera occurred. Pond waters exerted the greatest effect on the shaping of Hydrachnidia groupings in the canals. Based on own studies and data from literature, it may be presumed that man-made reservoirs, including water canals, may be places of occurrence of rich and varied fauna of Hydrachnidia. The number of species, individuals and the biological diversity in artificial reservoirs, are sometimes greater than in natural ones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fauna wodopójek (Acari, Hydrachnidia) kanałów wodnych Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"
wodopójki, Hydrachnidia, kanały wodne, zbiorniki antropogeniczne
W latach 1996-1997 badano wodopójki kanałów wodnych Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". Złowiono 1972 osobniki wodopójek należšcych do 55 gatunków. W zebranym materiale dominowały gatunki stagnobiontyczne z rodzajów Arrenurus, Limnesia, Piona i Neumania. W miejscach o szybszym przepływie wody wykształcała się fauna pršdolubna, z reobiontami i reofilami z rodzajów Sperchon i Lebertia. Na kształtowanie się zgrupowań Hydrachnidia kanałów największy wpływ miały wody stawowe. Na podstawie badań własnych oraz danych literaturowych można stwierdzić, iż zbiorniki antropogeniczne, a w tym - kanały wodne, mogš być miejscem występowania bogatej i zróżnicowanej fauny Hydrachnidia, także gatunków rzadkich, zaś liczba gatunków, osobników i różnorodność biologiczna bywajš niekiedy większe niż w zbiornikach naturalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top