Analysis of the accuracy of single-kernel density measurements made with a simple experimental set-up
 
More details
Hide details
1
Institute of Mathematics and Physics, Technical and Agricultural University, ul. S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 477-485
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experimental set-up consisting of a commercial electronic microbalance and a home-made air micropycnometer was used for the determination of single-kernel (SK) density of wheat grain via SK mass and volume measurements. The measurements were made for two representative samples taken from two lots of wheat grain differing in mean mass (45.3 and 30.4 mg). It was found that results obtained for SKs of lower mass were considerably affected by measurement inaccuracy (up to ca. 15% of the density for the lightest kernels). This effect can be removed by an appropriate procedure. Corrected results showed that mean density for kernels from the sample of massive kernels was lower (1.282 g cm–3) than for the sample of light kernels (1.363 g cm–3). Kernels from both samples showed linear increase of SK density with mass (the slope of the dependence was ca. 0.0017 g cm–3 mg–1). Corrected standard deviation from the linear dependence was larger for lighter kernels (0.066 and 0.041 g cm–3, respectively) and was noticeably reduced compared to the value before correction for measurement inaccuracy (0.100 and 0.047 g cm–3, respectively).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza dokładności pomiarów gęstości pojedynczych ziarniaków wykonanych za pomocą prostego zestawu pomiarowego
gęstość pojedynczego ziarniaka, masa pojedynczego ziarniaka, objętość pojedynczego ziarniaka, właściwości fizyczne pojedynczego ziarniaka
Zestaw pomiarowy złożony z wagi elektronicznej oraz własnej konstrukcji piknometeru powietrznego został użyty do wyznaczania gęstości pojedynczych ziarniaków poprzez pomiar ich masy i objętości. Pomiary przeprowadzono dla reprezentatywnych próbek wziętych z dwu bardziej licznych prób ziarna pszenicy różniącego się średnią masą ziarniaków (45,3 i 30,4 mg). Stwierdzono, że wyniki otrzymane dla lekkich ziarniaków były znacząco obciążone niedokładnością pomiarów (nawet do ok. 15% wartości gęstości w przypadku najlżejszych ziarniaków). Ta niedokładność pomiarów może być skorygowana za pomocą odpowiedniej procedury. Skorygowane wyniki wykazały, że ziarniaki z próbki cięższych ziarniaków miały mniejszą średnią gęstość (1,282 g·cm–3) niż ziarniaki z próbki ziarniaków lżejszych (1,363 g·cm–3). W obu próbkach stwierdzono liniowy wzrost gęstości ziarniaków ze wzrostem ich masy (współczynnik nachylenia ok. 0,0017 g·cm–3·mg–1). Standardowe odchylenie wokół liniowych zależności po korekcji niedokładności pomiarów było większe dla próbki ziarniaków lżejszych (odpowiednio 0,066 i 0,041 g·cm–3) i wyraźnie zmalało w stosunku do wartości przed korekcją (odpowiednio 0,100 i 0,047 g·cm–3).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top