Click-beetles (Coleoptera: Elateridae) of wet habitat in the "Lasy Janowskie" Landscape Park
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 485-491
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present study the groups of click-beetle of wet habitats in the "Lasy Janowskie" Landscape Park were examined. The research was carried out in the following plant communities: alder communities, wet meadows, low, transitional and high peat lands. Adults forma were collected with use of entomological draw and umbrella. In the alder complex Sphagno squarrosi-Alnetum larvae from open-cast soil have also been taken. 25 species of the click-beetle were found. The number of hygrophilous species in the investigated communities was over 20%. Ecological and zoogeographical analysis has also been done.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sprężykowate (Coleoptera: Elateridae) środowisk wilgotnych Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"
południowo-wschodnia Polska, park krajobrazowy
W pracy badano zgrupowania sprężykowatych środowisk wilgotnych Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". Były to: zbiorowiska olsowe, wilgotne łąki oraz torfowiska niskie, przejściowe i wysokie. Postacie dorosłe Elateridae zbierano za pomocą czerpaka i parasola entomologicznego. W zespole olsowym Sphagno squarrosi-Alnetum dokonywano także połowów larw metodą odkrywek glebowych. Ogółem złowiono 25 gatunków tych chrząszczy. Najliczniej występowały: Athous subfuscus, Actenicerus siaelandicus i Dalopius marginatus. Udział gatunków higrofilnych w badanych zbiorowiskach nie był mały i wynosił ponad 20%. Największe zróżnicowanie gatunkowe odnotowano w zbiorowiskach olsowych. Dokonano także analizy ekologicznej i zoogeograficznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top