Differentiation of vegetation of Świerszcz stream in Roztocze National Park caused by draining works
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 197-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Świerszcz stream is the longest and main watercourse in the Roztocze National Park. It drains the largest part of the Park’s area and is the most diverse one among the water ecosystems in the Park. The differentiation of water reaction along the whole of the stream course (between light acid and evident alkaline values) may confirm it. The differentiation of the stream results as well from the man-made sources of its fertilization located in the immediate drainage area (the reservation of Polish ponies, outflows from the fishponds and swimming-pond called Echo Ponds, outflows and sewage from the Brewery and from the Forest technical high school in Zwierzyniec City), as from the presence and influences of humic acids in water of the stream. The humic substances are washed out from the acid peat bogs situated in the area of outflow of stream. Polyhumic or dystrophic characteristics of water are especially important and unique to the Park as well as to the whole region of Central Roztocze, because the alkaline, hard water-bodies are predominant there. It is caused by chalk in the subsoil layer, and influences the biocenoses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie roślinności strumienia Świerszcz w Roztoczańskim Parku Naro-dowym w wyniku zabiegów melioracyjnych
wody płynące, Kwasy humusowe, roślinność wodna
Strumień Świerszcz jest najdłuższym i głównym ciekiem na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego, odwadniającym największą jego część i zarazem najbardziej na tym obszarze zróżnicowanym ekosystemem wodnym. Może o tym świadczyć zmienność odczynu wody w całym biegu strumienia od wartości lekko kwaśnych do wyraźnie alkalicznych. To zróżnicowanie wynika po części ze zlokalizowania w bezpośredniej zlewni strumienia, źródeł użyźniania jego wód (ostoja koników polskich, odpływy ze Stawów Echo użytkowanych jako rybno-hodowlane i rekreacyjne, odpływy lub spływy z Browaru i z Technikum Leśnego w Zwierzyńcu), a po części z oddziaływania kwasów humusowych, wymywanych z torfowisk w obszarze wypływu strumienia. Szczególnie istotny jest ten ostatnio wymieniony czynnik, ponieważ na obszarze Roztocza Środkowego – o przeważającym charakterze węglanowego składu podglebia i alkalicznych, twardych wodach, wody polihumusowe lub dystroficzne są unikatowe, co z kolei rzutuje na ich biocenozy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top