Water-air properties of Grodan® Master rockwool
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. S. Leszczyńskiego 7 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 113-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study was carried out on the water-and-air properties of rockwool GRODAN® Master. The paper presents a detailed discussion of those properties which have should be considered as very important for the estimation of the physical condition of the beds in containers. These are: full water-capacity, container water capacity, i.e. the contents of water corresponding to the potential of –0.98 kPa, air content in the state of the container water capacity (–0.98 kPa), as well as the retention of easily available water, from –0.98 to –9.81 kPa. The rockwool under study was characterized by very good properties from the point of view of the need of garden production in containers: quite a considerable full water capacity – 12.40 kg kg-1, and, above all, an exceptionally high container water capacity – 11.23 kg kg-1. As for the air properties, the mineral wool should be also estimated in a positive way. Its air capacity in the state of box water capacity (–0.98 kPa) was 0.09 m3 m-3, and so it was insignificantly lower than the critical value of 0.10 m3 m-3. It is possible to establish an ideal system of water and air relationship by suitable forming of the water potential in the bed of the rockwool.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości wodno-powietrzne wełny mineralnej Grodan® Master
wełna mineralna, właściwości wodno-powietrzne
Przeprowadzono badania właściwości wodno-powietrznych wełny mineralnej GRODAN® Master. W pracy omówiono szczegółowo te właściwości, które należy uznać za bardzo ważne przy ocenie stanu fizycznego podłoży w pojemnikach. Są to: pełna pojemność wodna, pojemnikowa pojemność wodna, czyli zawartość wody odpowiadająca potencjałowi –0,98 kPa, zawartość powietrza w stanie pojemnikowej pojemności wodnej (–0,98 kPa), a także retencja wody najłatwiej dostępnej od –0,98 do –9,81 kPa. Badana wełna charakteryzowała się bardzo dobrymi właściwościami z punktu widzenia potrzeb produkcji ogrodniczej w pojemnikach: bardzo dużą pełną pojemnością wodną – 12,40 kg∙kg-1, a przede wszystkim wyjątkowo wysoką pojemnikową pojemnością wodną – 11,23 kg∙kg-1. Pod względem właściwości powietrznych wełnę mineralną również należy ocenić pozytywnie. Pojemność powietrzna w stanie pojemnikowej pojemności wodnej (–0,98 kPa) wynosiła 0,09 m3∙m-3, a więc była nieznacznie niższa od wartości krytycznej, czyli 0,10 m3∙m-3. Już jednak spadek potencjału do –3,10 kPa spowodował wzrost pojemności powietrznej do 0,46 m3∙m-3, przy bardzo dużej zawartości wody (6,79 kg∙kg-1). Kształtując odpowiednio potencjał wody, można w podłożu z wełny mineralnej dobrać idealny układ stosunków wodno-powietrznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top