Variability of soil temperature on the Polish coast of the Baltic sea
 
More details
Hide details
1
Institute of Meteorology and Water Management, Gdynia Branch, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 367-380
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis presented in the paper showed the features of the course of the ground temperature on the Polish coast of the Baltic Sea. Depending on the season, two types of vertical temperature profiles may be recognized. During the cold part of the year (October-February) the most dominant type of vertical temperature stratification is the one proving the loss of heat from the shallowest strata to the air and its replacement by influx from the deeper strata. On the other hand, during the warm season (April-August) the highest temperature occurs in the upper part of the profile and standard deviation values are the highest. In March and September there is quasi-isothermal stratification. During prevailing part of the year positive temperature dominates at all depths. There is a risk of freezing at the depth below 50 cm from December to March.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność temperatury gruntu na polskim wybrzeżu
polskie wybrzeże Bałtyku, temperatura gruntu, zmienność
W pracy scharakteryzowano podstawowe cechy zmienności temperatury gruntu w polskiej strefie brzegowej Morza Bałtyckiego w latach 1981-2005. Wykorzystano dane pomiarowe na głębokości 5, 10, 20, 50 i 100 cm ze stacji meteorologicznych w Świnoujściu, Kołobrzegu, Łebie i Helu. Temperatura gruntu jest dodatnia przez znaczną część roku. W okresie od października do lutego następuje wzrost temperatury gruntu z głębokością, od kwietnia do sierpnia najwyższe wartości są odnotowywane w warstwach najpłytszych. W marcu i wrześniu w profilu pomiarowym panują warunki zbliżone do izotermii. Od listopada do marca istnieje ryzyko przemarzania gruntu, szczególnie w warstwie do 20 cm. Okres z temperaturą gruntu co najmniej 5°C trwa w przybliżeniu od końca marca do połowy listopada. Temperatura gruntu wykazuje zróżnicowanie przestrzenne wynikające ze zróżnicowania warunków klimatycznych oraz wpływu warunków lokalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top