RESEARCH PAPER
Technical aspects of wetland restoration: selected examples
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming at Falenty. 05-090 Raszyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-11
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 129-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents needs and technical possibilities of affecting reclaimed valleys and wet land habitats in order to restore them. Based on the past and present ecohydrological conditions, a possibility of restoring the status of three different objects to that from before reclamation has been presented. Technical concepts of restoration is presented in short. General guidelines for technical restoration were formulated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Techniczne aspekty renaturalizacji obiektów mokradłowych na wybranych przykładach
renaturalizacja, warunki hydroekologiczne, meandryzacja koryta rzeki, działania techniczne, ekologiczne budowle wodne
W artykule omówiono potrzeby i możliwości technicznego oddziaływania na zmeliorowane doliny małych rzek nizinnych, z siedliskami mokradłowymi, w celu ich renaturalizacji. Na tle istniejących w przeszłości i w chwili obecnej warunków hydroekologicznych, zaprezentowano możliwości przywrócenia do stanu z przed melioracji trzech różnych rodzajów obiektów. Pokrótce przedstawiono techniczne koncepcje przywrócenia ich do stanu naturalnego. Na tym tle sformułowano ogólne założenia w zakresie technicznych podstaw renaturalizacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top