Topoclimatic conditions in the Upper Dniester basin in 2002
 
 
More details
Hide details
1
Iwan Franko National Lvov University, ul. P. Doroszenka 41/51 Lvov, Ukraine
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 325-331
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There have been presented results of topoclimatic measurements performed in the upper Dniester basin - using new equipment - automatic TGU 1500 recorders. There have been proved topoclimatic variations for low and middle high mountains of the Eastern Carpathians, Podolia and Carpathian Foothills during anticyclonic summer weather. An impact of absolute height, direction of slope and land use has been taken under consideration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki topoklimatyczne w Dorzeczu Górnego Dniestru w 2002 roku
topoklimat, temperatura, górny Dniestr
Przedstawiono wyniki pomiarów topoklimatycznych, wykonanych nowymi przyrządami - automatycznymi rejestratorami TGU 1500 w dorzeczu górnego Dniestru. Wykazano zróżnicowanie topoklimatyczne dla średniogórza i niskogórza Karpat Wschodnich, Podola i Podkarpacia w warunkach pogody antycyklonalnej w okresie letnim w zależności od wysokości bezwzgldnej, ekspozycji stoków i użytkowania ziemi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top