Theoretical and experimental analysis of thermal fields distribution in granu-lar media stored in silo model
 
More details
Hide details
1
Faculty of Building Structures, Department of Building and Environmental Engineering, Białystok University of Technology ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 391–402
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of theoretical and experimental analysis concerning the distribution of temperature and moisture fields in the wall of a silo filled with granular mass (organic and non-organic). The experimental tests were conducted in a ferrocement model of a silo filled with agricultural grain (mustard seeds) and subjected to axi-symmetrical thermal actions. Also the multi-alternative numerical tests were elaborated with the use of a computer program developed by the authors, TEMPERATURE, for the three different particulate solids: mustard seeds, wheat and sand. The results of experimental and numerical tests were compared. On the basis of numerical computation the thickness of insulating layer of grain in contact with the silo wall was defined. Taking into account the damping layer of grain during the calculation for temperature gradient across the silo wall thickness, the realistic lesser values of thermal bending moments may be evaluated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza teoretyczna i doświadczalna rozkładów pól temperatury w ośrodku ziarnistym składowanym w modelu silosu
model silosu, ośrodek ziarnisty, temperatura, wilgotność
W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i doświadczalnej dotyczące rozkładów pól temperatury i wilgoci w ścianie komory silosowej wypełnionej ośrodkiem ziarnistym (organicznym i nieorganicznym). Badania doświadczalne przeprowadzono na siatkobetonowym modelu komory silosowej wypełnionym ośrodkiem organicznym (gorczycą) i obciążonym temperaturą w warunkach osiowej symetrii. Autorskim programem numerycznym TEMPERA-TURA wykonano wielowariantowe testy dla trzech różnych ośrodków ziarnistych, tj. gorczycy, pszenicy i piasku. Porównano wyniki analizy teoretycznej i badań doświadczalnych. Na podstawie obliczeń numerycznych określono grubość warstwy przyściennej ośrodka, na której zachodzi tłumienie przepływu strumienia ciepła. Uwzględnienie warstwy tłumiącej ośrodka sypkiego przy obliczaniu gradientu temperatury na grubości ściany silosu znacznie wpływa na zmniejszenie momentów zginających w ścianie wywołanych obciążeniem termicznym.     
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125