RESEARCH PAPER
The influence of the product from radiation purification of flue gases of SO2 and NOx on the chemical composition of the soil, and the yield and quality of cultivated crops
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, Agricultural University, J. Słowackiego I 7, 71-434 Szczecin, Poland
 
2
Department of Biometry and Experimentation, Papieża Pawła VI 3, 71-442 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 209-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The product, obtained from radiation purification of flue gases of SO2 and NOx, was the mixture of ammonium sulphate (85-95%) and ammonium nitrate (5-10%) and contained 20.4% of nitrogen all in all, 20.9% of sulphur and small amounts of other macroelements. The applied product for fertilizing winter rape, maize, winter wheat, winter and spring triticale, simultaneously with other comercially distributed nitrogen fertilizers, affected the chemical properties of the soil similarly to nitrogen- sulphur fertilizers. A more distinct effect of the applied fertilizer variants was observed in the chemical composition of the plants, first of all in the increase of total nitrogen and sulphur in rape and triticale seeds and dry matter of maize.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ produktu z radiacyjnego oczyszczania spalin z SO2 i NOx na skład chemiczny gleby oraz plon i jakość uprawianych roślin
nawożenie azotem i siarką, właściwości gleby, skład chemiczny i wartość technologiczna nasion
Produkt otrzymany z jednoczesnego radiacyjnego oczyszczania spalin kotłowych z SO2 i NOx stanowił mieszaninę siarczanu amonu (85-95%) i azotanu amonu (5-10%) i zawierał 20,4% azotu ogółem, 20,9% siarki oraz w małych ilościach inne makroskładniki. Zastosowany do nawożenia rzepaku ozimego, kukurydzy oraz pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jarego, równolegle z innymi nawozami azotowymi, znajdującymi się w dystrybucji handlowej i ich kombinacji, wpłynął podobnie jak nawozy azotowo-siarkowe na właściwości chemiczne gleby. Wyraźniejszy wpływ zastosowanych wariantów nawozowych widoczny jest na przykładzie składu chemicznego roślin. Przede wszystkim zauważalny jest najczęściej wzrost ilości azotu ogólnego oraz siarki ogólnej w nasionach rzepaku i pszenżyta ozimego oraz w suchej masie kukurydzy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top