RESEARCH PAPER
The influence of FloreduX, Maxcel and Brevis on the yield of apple trees cv. Šampion
 
More details
Hide details
1
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
 
 
Final revision date: 2019-01-14
 
 
Acceptance date: 2019-01-14
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Corresponding author
Iwona Szot   

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068, Lublin, Polska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 501-509
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Flower or fruitlet thinning is one of the cultural practices used for improving the fruit quality and regulation of yield. The effect of ATS (FloreduX), 6-BA (MaxCel) and metamitron (Brevis) on yield and some fruit characteristics of apple trees cv. Šampion/ M.9 T337 was evaluated. Chemical thinning agents were applied alone, as subsequent spraying or as a tank mixture. Due to the possibility of damage to flowers by the announced frosts, a preparation containing sea algae – Goëmar was added in some treatments. Thinning with only MaxCel resulted in an excessive reduction of the total yield expressed in the number of fruits and their mass, but using MaxCel after flower thinning with Floredux gave very good results. The total yield expressed in kg tree-1 was even bigger than in the control, but the share of fruits with diameter above 7.5 mm was much better. The most promising method of thinning apple trees cv. ‘Szampion’ was the use of MaxCel+Brevis, at fruitlets diameter of 10-12 mm. The yield expressed by the number of apples on a tree was much smaller than in the control, but total yield did not differ from the total yield of the control trees. Apples in this treatment were characterised by the highest mass and length, as well as large diameters. In the fruits of this treatment, there was no significant reduction in flesh firmness relative to the control, and they had the highest dry matter content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ preparatów FloreduX, Maxcel i Brevis na plon jabłoni odmiany Šampion
przerzedzanie chemiczne, przerzedzanie ręczne, cytokininy, jakość owoców
Przerzedzanie kwiatów lub zawiązków jest jednym z podstawowych zabiegów wykorzystywanych dla poprawy jakości owoców i wielkości plonu. Badano wpływ ATS (FloreduX), 6-BA (MaxCel) i metamitronu (Brevis) na plon i wybrane cechy jakościowe owoców jabłoni odmiany Šampion/ M.9 T337. Przerzedzanie chemiczne wykonano aplikując preparaty w kolejnych zabiegach lub w mieszaninie. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzeń kwiatów przez zapowiadane przymrozki w niektórych kombinacjach zastosowano dodatkowo preparat zawierający algi – Goëmar. Przerzedzanie z użyciem tylko preparatu MaxCel spowodowało nadmierną redukcję plonu wyrażonego liczbą sztuk na drzewo oraz jego masą. Jednakże użycie preparatu MaxCel po wcześniejszej aplikacji w czasie kwitnienia preparatu Floredux okazało się korzystne. Plon całkowity wyrażony w kg·drzewo–1 był nawet większy niż w kontroli, ale udział owoców o średnicy powyżej 7,5 cm był znaczniejszy. Najkorzystniejszą metodą przerzedzania jabłoni odmiany ‚Šampion’ było zastosowanie MaxCel+Brevis, przy średnicy 10-12 mm. Plon wyrażony liczbą owoców na drzewo był dużo niższy niż w kontroli, ale plon całkowity (kg·drzewo–1) różnił się od kontrolnego. Jabłka w tej kombinacji charakteryzowały się najwyższą masą i długością, jak również średnicą. Ponadto jędrność owoców w tej kombinacji nie obniżyła się istotnie w stosunku do kontroli, a zawartość suchej masy była największa.
 
REFERENCES (17)
1.
Basak A., 2011. Efficiency of fruitlet thinning in apple ‘Gala Must’ by use of metamitron and artificial shading. J. F. Ornam. Plant Res., 19, 51-62.
 
2.
Bergh O., 1990. Effect of timing of hand thinning on apple fruit size. S. Afr. J. Plant Soil, 7(1) 1-10, doi:10.1080/02571862.1990.10634529.
 
3.
Botton A., Eccher G., Forcato C., Ferrarini A., Begheldo M., Zermiani M., Moscatello S., Battistelli A., Velasco R., Ruperti B., Ramina A., 2011. Signaling pathways mediating the induction of apple fruitlet abscission. Plant Physiol., 155, 185-208, doi:10.1104/pp.110.165779.
 
4.
Byers R.E., Lyons C.G., Del Valle T.B., Barden J.A., Young R.W. 1984. Peach fruit abscission by shading and photosynthetic inhibition. HortSci. 19, 649-651.
 
5.
Denne M.P., 1960. The growth of apple fruitlets and the effect of early thinning on fruit development. Ann. Bot. 24 (95) 397-406, doi:10.1093/oxfordjournals.aob.a083713.
 
6.
Dobrzański jr. B., Rybczyński R., 2002. Color as a quality parameter of fruits and vegetables. In: Physical Methods in Agriculture (Eds J. Blahovec, M. Kutilek). Kluwer Academic Publishers, USA, 375-398.
 
7.
Greene D.W., 2016. Development of 6-Benzyladenine as an apple thinner. Hort. Sci., 51(12), 1448-1451, doi:10.21273/HORTSCI10822-16.
 
8.
Greene D.W., Autio W.R., Erf J.A., Mao Y. Z., 1992. Mode of action of benzyladenine when used as a chemical thinner on apples. J. Am. Soc. Hortic. Sci., 117(5), 775-779.
 
9.
Greene D.W. 2014. Use of metamitron alone and in combination with 6-benzyladenine for thinning apples. Acta Hort., 1042, 167-172, doi:10.17660/ActaHortic.2014.1042.20.
 
10.
Kapłan M., Baryła P., 2006. The effect of fruitlets hand thinning on the fruit quality of apple trees cultivar ‘Šampion’. Annal, Univ. Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio EEE, 16, 19-27.
 
11.
Lafer G., 2010. Effects of chemical thinning with metamitron on fruit set, yield and fruit quality of ‘Elstar’. Acta Hort., The Hague, 884, 531-536.
 
12.
Letham D.S., 1966. Regulators of cell division in plant tissues – II. A cytokinins in plant extracts: Isolation and interaction with other growth regulators. Phytochem., 5(3), 269-286, doi:10.1016/S0031-9422(00)82141-X.
 
13.
Maas F.M., Meland M., 2016. Thinning response of ‘Summerred’ apple to Brevis in a northern climate. Acta Hort., 1138, 53-59, doi:10.17660/ActaHortic.2016.1138.7.
 
14.
McArtney S.J., Obermiller J.D., 2012. Use of 1-aminocyclopropane carboxylic acid and metamitron for delayed thinning of apple fruit. HortSci., 47(11), 1612-1616.
 
15.
McArtney S.J., Obermiller J.D., 2014. Use of shading and the psII inhibitor metamitron to investigate the relationship between carbohydrate balance and chemical thinner activity in apples. Acta Hort., 1042, 27-31, doi:10.17660/ActaHortic.2014.1042.2.
 
16.
Williams K.M., Fallahi E., 1999. The effects of exogenous bioregulators and environment on regular cropping of apple. Hort-Technol., 9, 323-327, doi:10.21273/HORTTECH.9.3.323.
 
17.
Wismer P.T., Proctor J.T.A., Elfving D.C., 1995. Benzyladenine affects cell division and cell size during apple fruit thinning. J. Am. Soc. Hort. Sci., 120, 802-807.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top