Study of relationships between physical and technological properties of spring wheat grain
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, Agricultural University ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 459-470
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the relationships between chosen wheat physical and technological properties. Ten Polish spring wheat cultivars (Hezja, Kontesa, Torka, Zebra, Eta, Santa, Nawra, Jasna, Koksa, Kosma) were used in the study. The parameters recorded were: vitreousness, bulk density, the SKCS hardness index, grain strength properties and protein and gluten content, the Zeleny sedimentation volume, falling number and ash content. Investigations and their statistical analysis showed significant linear positive influence of the hardness index and force at the rapture point on the Zeleny sedimentation index (r = 0.75; 0.85). Additionally, those physical parameters were correlated with wheat protein content (r = 0.68; 0.82) and gluten content (r = 0.67; 0.82). The vitreousness of wheat grain was the most correlated with the Zeleny sedimentation index (r = 0.86).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zależności pomiędzy fizycznymi i technologicznymi właściwościami ziarna pszenicy jarej
pszenica, właściwości fizyczne, właściwości wytrzymałościowe, właściwości technologiczne
Celem pracy było określenie powiązań występujących między wybranymi właściwościami fizycznymi i technologicznymi określonymi dla ziarna pszenicy. Do badań wykorzystano 10 odmian pszenicy jarej: Hezja, Kontesa, Torka, Zebra, Eta, Santa, Nawra, Jasna, Koksa, Kosma. Dla surowca określono: gęstość usypową, szklistość ziarna, indeks twardości (SKCS), cechy wytrzymałościowe oraz zawartość białka, glutenu, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego, liczbę opadania, zawartość popiołu. Przeprowadzone badania wykazały występowanie zależności pomiędzy indeksem twardości i siłą ściskania ziarna dla progu wytrzymałości doraźnej a wskaźnikiem sedymentacyjnym Zeleny'ego (r = 0,75; 0,85), zawartością białka (r = 0,68; 0,82) i glutenu (r = 0,67; 0,82). Ponadto praca do progu wytrzymałości doraźnej była skorelowana z zawartością popiołu w ziarnie (r = 0,73). Stwierdzono ponadto występowanie zależności pomiędzy szklistością ziarna a wskaźnikiem sedymentacyjnym Zeleny'ego (r = 0,86).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top