Soil and nutrients losses under different management practices in Ghana
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Land Management, Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria
 
2
Department of Crop and Soil Sciences, Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi, Ashanti Region, Ghana
 
3
Department of Agricultural Extension and Rural Development, Federal University of Agriculture Abeokuta, Nigeria
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 633-647
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Integrated soil nutrient management is required to increase and sustain agricultural productivity. Assessment of soil, organic matter and nutrient losses was carried out in a 3-year integrated maize cropping system in Ghana. The treatments: no-till (NT), minimum tillage (MT), conventional tillage (CT) and soil amendments (Control, NPK, poultry manure and their combination), were arranged in a factorial design. The results showed soil loss to range from 0.140-4.907 Mg ha–1 in the order of NT < MT < CT < Bare. Soil loss reduction over the Bare was 88% by ½ Rates of NPK+PM, 87% by PM and 85% by NPK. Soil depth reductions in NT and MT were 92% lower than in CT. The loss of organic matter ranged from 47.6 kg ha–1 to 120.70 kg/ha and was in the order of Bare > CT > MT > NT. Nutrient losses followed the same trend. Losses in soil organic matter, N, P, K, Ca, Mg and Na under tillage x soil amendments interactions were higher in the CT and bare plots. NT and MT, which were recognised as conservation tillage systems, amended with combination of organic and mineral fertilisers were found as better options in minimising soil quality degradation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Straty gleby i substancji odżywczych w warunkach różnych sposobów uprawy w Ghanie
produktywność gleby, uprawa konserwująca, Erozja gleb, gospodarka substancjami odżywczymi
Zintegrowana gospodarka substancjami odżywczymi jest konieczna dla uzyskania wzrostu oraz utrzymania produktywności upraw rolniczych. Przeprowadzono oceną strat gleby, materii organicznej oraz substancji odżywczych w 3-letnim zintegrowanym systemie uprawy kukurydzy w Ghanie. Czynniki doświadczenia obejmowały sposoby uprawy: bezpłużny (NT), uprawa minimalna (MT), uprawa tradycyjna (CT), oraz zastosowane rodzaje nawożenia (Kontrola, NPK, nawóz kurzy, oraz ich kombinacje). Wyniki nadań wykazały straty gleby w zakresie 0,140-4,907 Mg·ha–1 w sekwencji rosnącej NT < MT < CT < Ugór. Redukcja strat gleby w stosunku do Ugoru wyniosła 88% dla ½ dawki NPK+PM, 87% dla PM oraz 85% dla NPK. Ubytek miąższości gleby w obiektach NT i MT był 92% niższy niż w obiekcie CT. Spadek zawartości substancji organicznej wahał się od 47,6 kg·ha–1 do 120,70 kg·ha–1, w następujący sposób:  Ugór > CT > MT > NT. Straty substancji odżywczych wykazywały ten sam trend. Straty materii organicznej, N, P, K, Ca, Mg i Na pod wpływem współdziałania sposobów uprawy i nawożenia były wyższe w obiektach CT i nie uprawianym. Obiekty NT i MT, które traktowano jako systemy uprawy konserwującej, nawożone kombinacją nawozów organicznych i mineralnych, okazały się lepszą opcją w zakresie minimalizacji degradacji jakości gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top