RESEARCH PAPER
Changes in the hydro-geochemical functions of the peat soils of the Polisya under drainage and agricultural usage
 
More details
Hide details
1
National Scientific Centre "Institute for Soi1 Science and Agro-chemistry dedicated to A.N. Sokolovsky". 61024 Chaikovski 4, Kharkiv, Ukraine
 
2
Volyn State University dedicated to Lesya Ukrainka, Volya 13, Lutsk, Ukraine
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 141-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The parameters of changes in the hydro-geochcmical functions of peal bogs after their drainage and under agricultural use were set. On the basis of subsidence size and the wear of draining peal bogs and their depositing capacity in different periods of use, the worsening of peat soil functions is shown. This worsening can be partially compensated with the help of the modernization of agricultural systems and artificial water-regulation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany funkcji hydrogeochemicznych gleb torfowych Polesia pod wpływem drenażu i użytkowania rolniczego
gleby torfowe, funkcje ekologiczne, drenaż, eksploatacja, degradacja
Określono parametry zmian hydrogeochemicznych funkcji gleb torfowych po ich osuszeniu i w procesie rolniczego wykorzystywania. Na podstawie wielkości osiadania i wybrania osuszonych torfowisk oraz ich zdolności do akumulowania wody w różnym okresie wykorzystania, pokazano znaczenie gleb torfowych dla regulacji stosunków hydrologicznych i geochemicznych na terytoriach ich występowania. Mają miejsce straty zdolności do ekoregulacji osuszonych torfowisk, które częściowo mogą być kompensowane za pomocą modernizacji systemów rolniczych i sztucznych regulacji wodnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top