Selected quality characteristics of extruded snacks with modified starches
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 335-345
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of measurements of selected physical, textural and quality characteristics of extruded snacks with addition of thermal-pressure modified starches are presented in the paper. Corn starch and potato starch were modified with twin-screw extrusion-cooking under the temperature of treatment 140oC at 25% of starch initial moisture level. Snacks with addition of 5, 10 and 15% of these modified starches were prepared with single screw TS-45 food extruder at two different configurations: type L/D=16:1 to process corn snacks (at 120 rpm) and type L/D = 18:1 to process potato pellets (at 80 rpm) for further deep oil frying snacks. In these corn snacks and potato fried snacks it was evaluated the expansion ratio, bulk density, cutting force during Warner-Bratzler knife cutting test, hardness during double compression test in Kramer cell, and sensory characteristics (appearance, shape, colour, taste, flavor and crispness) in 5-points scale. Increased level of modified starches in the recipe of extruded snacks influenced on higher expansion and lower bulk density of both tested products. Modified starches increased hardness of corn snacks and fried potato snacks and also lowered sensory properties of ready-to-eat snacks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane cechy jakościowe przekąsek ekstrudowanych z dodatkiem skrobi modyfikowanych
ekstruzja, przekąski, skrobia, cechy fizyczne, tekstura
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wybranych cech fizycznych i tekstury ekstrudowanych przekąsek z dodatkiem modyfikowanych skrobi. Skrobię kukurydzianą i ziemniaczaną modyfikowano metodą ciśnieniowo-termiczną z zastosowaniem dwuślimakowego ekstrudera w temperaturze 140oC przy wilgotności 25%. Przekąski z dodatkiem 5, 10 i 15% modyfikatów wytwarzano w jednoślimakowym ekstruderze TS-45 w dwóch konfiguracjach układu plastyfikującego: w wersji L/D = 16:1 do otrzymania chrupek kukurydzianych (120 obr∙min-1) oraz L/D = 18:1 do wytworzenia pelletów ziemniaczanych (80 obr.min-1), poddawanych następnie smażeniu. W otrzymanych prze-kąskach wyznaczano wskaźnik ekspandowania, gęstość usypową, siłę cięcia w teście cięcia nożem Warner-Bratzlera, twardość w teście podwójnego ściskania w komorze Kramera oraz cechy senso-ryczne (kształt, barwę, smak, zapach i kruchość) w 5-cio punktowej skali. Zwiększanie ilości skrobi modyfikowanej w mieszance surowcowej powodowało wzrost wartości współczynnika ekspandowa-nia przekąsek i obniżanie gęstości usypowej. Dodatek skrobi modyfikowanej zwiększył twardość uzyskanych chrupek kukurydzianych i smażonych prażynek oraz obniżył ich ocenę sensoryczną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top