RESEARCH PAPER
Differentiation of hydrogenic sites and of the soil cover of the Tarasinka valley (near Osowa)
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 245-254
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations have been conducted on a peatbog object located in the Tarasinka valley near the village of Osowa (Łęczyńsko-Włodawskie Lake District). The aim of the investigations was to determine the moisture-soil conditions of meadow sites and the content of basic macroelements in the soils there. The use of the phytoindication method allowed an identification of moist meadow sites. Three groups or sites have been distinguished: fresh and moist, highly moist and wet, and bog meadows.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie siedlisk hydrogenicznych i pokrywy glebowej doliny Tarasinki (okolice Osowy)
torfowisko, łąki, siedliska hydrogeniczne, gleba, zbiorowiska roślinne
Badania przeprowadzono na obiekcie torfowiskowym w dolinie Tarasinki (na północ od miejscowości Osowa). Przeprowadzone badania miały na celu określenie warunków wilgotnościowo-glebowych siedlisk łąkowych, a także określenie zawartości podstawowych makro i mikroelementów w glebie w zależności od panujących warunków siedliskowych. W pobranych próbkach glebowych oznaczono: pH w H2O i I M KCl oraz zawartość materii organicznej i p, K, Na, Ca, Mg, Fe. Gleby badanego obiektu charakteryzowały się małą zawartością magnezu, sodu i potasu oraz manganu, duża miedzi, cynku i ołowiu. W przypadku fosforu, wapnia i żelaza, zawartości okazały się optymalne. Zastosowanie metody fitoindykacji pozwoliło na zidentyfikowanie łąkowych siedlisk wilgotnościowych. Wyróżniono trzy grupy siedlisk; łąk świeżych i wilgotnych, silnie wilgotnych i mokrych oraz bagiennych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top