RESEARCH PAPER
Development of investigation of physical properties of plant material in the Institute of Agrophysics
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Publication date: 2020-11-24
 
Acta Agroph. 2002, (60), 177–195
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The publication presents historical outline of the development of investigations of physical properties of plant material in the Dobrzanski's Institute of Agrophysics PAS in Lublin. Major directions and range of the investigations of cereals, leguminous, rapeseed, fruits and vegetables are presented considering their geometrical features, mechanical and optical properties as well as basic physical characteristics. A special stress was paid on a considerable range of changeability of the properties according to various factors like: soil conditions, varietal features, agro technique, maturity and moisture content of the studied material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
materiały roślinne, właściwości fizyczne, rys historyczny badań
W pracy przedstawiono rys historyczny rozwoju badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Zaprezentowano główne kierunki i zakres badań roślin zbożowych, strączkowych grubonasiennych, rzepaku, owoców i warzyw, uwzględniając ich cechy geometryczne, właściwości mechaniczne i optyczne, a także podstawowe charakterystyki fizyczne. Zwrócono uwagę na bardzo duży zakres zmienności powodowanej różnymi czynnikami, a przede wszystkim warunkami glebowymi, cechami odmianowymi, agrotechniką, stanem dojrzałości i zróżnicowaną wilgotnością badanego materiału.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125