RESEARCH PAPER
Water conductivity of Polish rendzinas
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 259–266
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the water conductivity coefficients for Polish rendzinas are presented. It was stated that the highest values of water conductivity coefficients were in the subsurface layer of pure rendzinas as well as mixed rendzinas. The lowest water conductivity coefficients were noticed in the surface layer of pure rendzinas and in subsoil of mixed rendzinas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przewodnictwo wodne rędzin Polski
rędziny Polski, przewodnictwo wodne
W pracy przedstawiono wyniki badań przewodnictwa wodnego rędzin Polski. Stwierdzono, że najwyższymi współczynnikami przewodnictwa wodnego charakteryzowała się warstwa podpowierzchniowa zarówno rędzin czystych jak i mieszanych. Najniższe wartości współczynnika przewodnictwa wodnego odnotowano w warstwic powierzchniowej rędzin czystych i podglebiu rędzin mieszanych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125