Restrains in gab equation for determining absorbent structure
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hotel and Tourism Management, Gdynia Maritime Academy, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 115-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The target of this publication is to present the restrains in the GAB model as a result of mathematical approach to the absorption process. In this study some difficulties in determining the structural characteristics of porous products with the use of the GAB model are presented. The problem to be solved can be used for cognitive and for application purposes as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ograniczenia równania GAB w określaniu parametrów struktury adsorbentów
produkty higroskopijne, parametry struktury, matematyzacja zjawiska sorpcji
Celem publikacji było przedstawienie ograniczeń modelu GAB wynikających z matematycznego ujęcia zjawiska sorpcji. W pracy zaprezentowano trudności w określaniu charakterystyk strukturalnych produktów porowatych z wykorzystaniem modelu GAB. Postawiony problem może posłużyć nie tylko celom poznawczym, ale również aplikacyjnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top