Regeneration of Miscanthus x giganteus calli with use of stimulation effect of helium-neon laser light
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 79-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1935 the genus Miscanthus was introduced, by the Danish traveller Olsen, from Japan to Europe. In the beginning grasses from that genus were treated as ornamental plants because of their attractive inflorescence. Since the year 1982 Miscanthus x giganteus, and also Miscanthus sinensis, have been seen as an alternative source of energy. Very effective photosynthesis with high biomass growth in time unit per assimilation area is what causes those perennial Miscanthus plantations to be a potential renewable ecological source of energy. The experiments were a part of the research work on micropropagation methods improvement and polyploidization in cultures in vitro of Miscanthus species. The present experiments were performed to evaluate the effect of laser light on the Miscanthus x giganteus calli regeneration. In the research a helium-neon laser was used, prepared by The Laser Technology Centre in Warszawa, which emits red light of the wave-length of 632 nm with 24 mW power and power density of 1 mW cm-2. The embryogenic, three-month old calli from inflorescence fragments were irradiated with laser light. The He-Ne laser light had a stimulated effect on shots regeneration from irritated calli, while there was not observed any clear laser effect on the number of regenerated calli. A slight reduction of shoots length was also observed. The use of laser increased the number of regenerated shoots by 26.1-30.1% in comparison to the control. The biostimulation effect was also observed during further growth of Miscanthus x giganteus plants in greenhouse conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regeneracja kalusa Miscanthus x giganteus przy wykorzystaniu stymulującego wpływu światła lasera helowo-neonowego
kalus, kultury in vitro, laser helowo-neonowy, Miscanthus x giganteus, stymu-lacja
Rodzaj Miscanthus został sprowadzony w 1935 roku do Europy z Japonii przez duńskiego podróżnika Olsena. Początkowo trawy z tego rodzaju, ze względu na atrakcyjne kwiatostany, były traktowane przede wszystkim jako rośliny ozdobne. Od roku 1982 Miscanthus x giganteus, a także Miscanthus sinensis są spostrzegane jako alternatywne źródło energii. Bardzo wydajna fotosynteza i wynikający z tego duży przyrost biomasy w jednostce czasu na powierzchnię asymilacyjną powodują, że wieloletnie plantacje Miscanthus mogą stanowić odnawialne, ekologiczne źródło energii. Podjęte badania stanowiły część prac nad udoskonaleniem metody mikrorozmnażania, a także poliploidyzacją gatunków z rodzaju Miscanthus w warunkach in vitro. Celem podjętych badań było określenie wpływu światła lasera na proces regeneracji kalusa Miscanthus x giganteus. Do badań użyto laser helowo-neonowy przygotowany przez Centrum Techniki Laserowej w Warszawie, który emituje fale o długości 632 nm w przedziale światła czerwonego o mocy 24 mW i jednostką mocy światła na pada-jący obiekt wynoszącą 1 mW•cm-2. Światłem lasera naświetlano embriogenny, trzymiesięczny kalus wyprowadzony z fragmentów niedojrzałych kwiatostanów. Światło lasera helowo-neonowego stymu-lowało regenerację pędów z naświetlonych kalusów, nie zauważono natomiast jednoznacznego wpły-wu lasera na liczbę regenerujących kalusów przy nieznacznej redukcji długości regenerujących pędów. Zastosowanie lasera pozwoliło zwiększyć liczbę zregenerowanych pędów o 26,1-30,1% w stosunku do obiektu kontrolnego. Efekt stymulacji obserwowano, także podczas dalszego wzrostu i rozwoju roślin Miscanthus x giganteus w warunkach szklarniowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top