RESEARCH PAPER
Plant breeder's reflections on collaborations with agrophysicists and suggestions for the nearest years
 
 
More details
Hide details
1
Agriculture University, Akademicka 15, Lublin 20-950, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 141-151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present elaboration has a form of concise information on positive effects of research collaboration between breeders from Agricultural University and scientists from the Institute of Agrophysics PAS in Lublin. This idea was very fruitful as already in 1973 evaluation of individual plants of hop according to its suitability to mechanical harvesting was started. The results were used to select components for crossing. Thanks to comp1ex evaluation of usable features of recombinants it was possible to select optimal ideotypes for further formative breeding. Two original varieties of hop came from this valuable material. Common investigations comprised also winter and spring wheat, lentil and everlasting pea.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Refleksje hodowcy roślin ze współpracy z agrofizykami i sugestie na najbliższe lata
hodowla roślin, agrofizyka, współpraca, chmiel, pszenica, rośliny strączkowe
Opracowanie niniejsze ma formę zwięzłej informacji o pozytywnych efektach współpracy naukowo-badawczej hodowców z Akademii Rolniczej i pracowników Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Koncepcja współpracy okazała się bardzo owocna, gdyż już w 1973 roku rozpoczęto ocenę pojedynków chmielu pod względem przydatności do zbioru mechanicznego. Wyniki testów wykorzystano przy doborze komponentów do krzyżowania . Dzięki kompleksowej ocenie cech użytkowych rekombinantów, można było selekcjonować do hodowli twórczej optymalne ideotypy. Z tego cennego materiału powstały dwie oryginalne odmiany chmielu aromatycznego. Wspólnymi badaniami objęto także pszenicę ozimą i jarą oraz soczewicę i ledźwian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top