RESEARCH PAPER
The method of acoustic emission in investigation of cracking processes of plant tissues
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 87-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Irreversible processes occur in plant tissue as a result of deformation. The consequence of these processes is reaching of the sample strength. One of the irreversible processes is cracking of the cellular structure. The cracking processes occur through cracking cell walls and shearing in pectin lamelles. The acoustic emission signal is emitted as a result of these processes. In the presented paper is described the method of acoustic emission and their application to plant tissue cracking investigations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda emisji akustycznej w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych
metoda emisji akustycznej, pękanie
W wyniku odkształcania tkanki roślinnej zachodzą w niej nieodwracalne procesy fizyczne, prowadzą w konsekwencji do osiągnięcia stanu wytrzymałości. Jednym z tych nieodwracalnych procesów jest niszczenie struktury komórkowej, które zachodzi poprzez pękanie błon komórkowych oraz utratę spójności w warstwie pektynowych lamelli. W wyniku tych zjawisk emitowany jest sygnał emisji akustycznej. W pracy opisano metodę emisji akustycznej i jej zastosowanie do badań procesów pękania tkanek roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top