Preliminary studies on the occurrence of swamp-minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in the aquatic ecosystems of Polesie Lubelskie (Poland)
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, Agricultural University, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
 
2
Pond Fishery Department in Żabieniec, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute, Żabieniec, 05-500 Piaseczno, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 395-399
 
KEYWORDS
ABSTRACT
High rate of degradation of the swamp-minnow Eupallasella perenurus habitats in the Polesie Lubelskie, Poland, as well as disappearance of some of the only few populations of this species known to exist there have been observed over recent decades. This fact was the basic premise justifying the beginning of studies on the actual state of the swamp-minnow populations in this area. In the present paper, preliminary results of these studies are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępne badania nad występowaniem strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego (Polska)
strzebla błotna, występowanie, Polesie Lubelskie
Badania prowadzono wiosną i latem 2005 roku w drobnych zbiornikach wodnych Polesia Lubelskiego. Objęto nimi 18 śródleśnych, śródpolnych i śródtorfowiskowych małych zbiorników znajdujących się w rejonie miejscowości: Zagłębocze, Sumin, Sosnowica, Kulik i Siedliszcze. Zbiorniki zasiedlone przez strzeblę błotną posiadały zróżnicowany charakter ekologiczny. Występowanie tego gatunku stwierdzono w pojedynczych lub tworzących w okresie niskiej wody większe kompleksy zbiornikach wodnych, stanowiących sześć odrębnych stanowisk: Jelino, Sumin, Kulik, Janowica, Siedliszcze 1 i Siedliszcze 2. Towarzyszącymi gatunkami w zespole ichtiofauny były sumik karłowaty Ictalurus nebulosus i lin Tinca tinca, karaś pospolity Carassius carassius i karaś srebrzysty C. auratus gibelin. Cechy morfometryczne poszczególnych osobników z różnych siedlisk wykazywały dość duże zróżnicowanie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top