Importance of vegetation in the orawsko-nowotarskie peat bogs for biological diversity in the Polish Carpathians
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 383-393
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Orawa-Nowy Targ Basin is an area of the most abundant occurrence of bog plants in the Polish Carpathians. Thanks to this region, contemporary flora of the Carpathians is richer in many plant species and animals related to them, often glacial relics. At the moment, the bogs flora is poorer and biological diversity has decreased in consequence of wasteful exploitation of the site. Degradation of the Orawa-Nowy Targ bogs is a serious threat for the biological diversity of the Carpathians.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie roślinności torfowisk orawsko-nowotarskich dla różnorodności biologicznej Karpat Polskich
torfowiska wysokie, bioróżnorodność, relikty glacjalne, gatunki zagrożone, Kotlina Orawsko-Nowotarska
Kotlina Orawsko-Nowotarska to miejsce najliczniejszego występowania roślin torfowiskowych na terenie Karpat Polskich. Dzięki niej współczesna flora Karpat jest bogatsza o liczne gatunki roślin i związanych z nimi zwierząt. Wiele z nich to relikty glacjalne. W wyniku rabunkowej gospodarki na torfowiskach doprowadzono do znacznego zubożenia flory i zmniejszania różnorodności biologicznej Kotliny. Degradacja torfowisk orawsko-nowotarskich stanowi duże zagrożenie dla bioróżnorodności Karpat.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top