Precipitation deficiencies and excesses during the growing season of winter rape and winter wheat in Poland (1971-2010)
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Department of Applied Mathematics, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture ul. Balicka 253C, 31-149 Kraków
 
3
Institute of Crop Production, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2015-04-09
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 193-207
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents an analysis of the deficiencies and excesses of precipitation occurring during the growing season of winter rape and winter wheat in the context of rising air temperatures in Poland in 1971-2010. The greatest frequency of precipitation deficiencies in winter wheat production in April and July was registered in the north-eastern region of Poland (Olsztyn), in May in Poznan region and in June in Lublin region. Analysis of the levels of precipitation deficiencies and excesses during the spring-summer period of winter wheat and winter rape vegetation in 1971-2010 did not reveal significant trends of changes despite their spatial and time diversification. Total precipitation deficiencies during April-June period for winter rape was the highest in Poznan region (62 mm) and the lowest in Olsztyn region (39 mm). Winter wheat highest precipitation deficiency was observed in Poznan region (59 mm), while the lowest in Lublin (34 mm), and their amounts were lower comparing to winter rape. In winter rape production, precipitation excesses were less frequently observed than precipitation deficiencies. The greatest frequency of precipitation excesses for winter wheat was registered in June in Olsztyn region. The greatest frequency of precipitation excesses in winter wheat production in June and July was registered in the regions of Olsztyn and Koszalin; in April and June in Lublin. Precipitation excess totals during the April-June period for winter rape were the highest in Lublin region (45 mm) and the lowest in Opole region (22 mm). Winter wheat excesses of precipitation during April-July period were bigger compared to winter rape; the greatest amounts were observed in Koszalin region (72mm), while the lowest in Lublin region (43 mm).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niedobory i nadmiary opadów podczas wegetacji rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w Polsce (1971-2010)
niedobory opadu, nadmiary opadu, pszenica ozima, rzepak ozimy
W pracy przedstawiono analizę niedoborów i nadmiarów opadu występujących Polsce w okresie wegetacji  rzepaku ozimego i pszenicy ozimej na przykładzie pięciu regionów o znaczącej gospodarczo produkcji towarowej tych gatunków. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej niedoborów i nadmiarów opadu w kolejnych miesiącach wegetacji, tzn. od ruszenia wiosennej wegetacji do zbioru obu roślin, w latach 1971-2010 nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów zmian (α ≤0,05). W przypadku rzepaku ozimego, najczęściej niedobory opadu pojawiały się w kwietniu (stacja Lublin) oraz  maju i czerwcu (Poznań). Największą częstość niedoborów opadu w przypadku pszenicy ozimej zauważono w kwietniu (Olsztyn), w maju (Poznań); w czerwcu (Lublin), w lipcu (Olsztyn). Wielkości niedoborów w przypadku obu roślin były znacznie zróżnicowane. Określono również wielkości niedoborów za okres od ruszenia wiosennej wegetacji do zbioru obu roślin. W przypadku rzepaku ozimego, największe niedobory stwierdzono dla stacji Poznań (62 mm), a najmniejsze dla stacji Olsztyn (39 mm). W przypadku pszenicy ozimej największe niedobory opadów stwierdzono dla stacji Poznań (59 mm), a najmniejsze dla stacji Lublin (34 mm). Analizowano również częstość i wielkość nadmiernych opadów. W przypadku rzepaku ozimego nadmiary opadu były rzadziej obserwowane niż niedobory, a najczęściej obserwowano je w czerwcu (Olsztyn). W przypadku pszenicy ozimej nadmierne opady występowały częściej niż niedobory i najczęściej obserwowano je w czerwcu (Olsztyn) i lipcu (Koszalin). Nadmierne opady również były zróżnicowane. W okresie od ruszenia wiosennej wegetacji do zbioru obu roślin nadmiary opadu kształtowały się następująco: rzepak ozimy od 22 mm (Opole) do 45 mm (Lublin), pszenica ozima od 43 mm (Lublin) do 72 mm (Koszalin).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top