RESEARCH PAPER
The Lublin Polesie in the environmental protection programme of the Voivodeship of Lublin until 2025
 
 
More details
Hide details
1
The Lublin Voivodeship Office, Department of Environmental protection and Agriculture, Spokojna 4, 20-914 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 245-264
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The region of the Lublin Polesie is an area in the Voivodeship of Lublin where the natural environment is well preserved. Hence, on-going care is given to its ecological future as well as the need for discussing the future with a view to its comprehensive development. Maintaining a balance between economic projects and the natural environment are among the more crucial issues. The present survey describes these issues and gives them appropriate shape. Numbered among the characteristics of the Lublin Polesie region are its raw mineral deposits, waste, water and sewage management; the conditions of the underground water and the air purity have been presented. A strategy for ecological activities in the very near future was elaborated on the basis of actual Voivodeship surveys and the 30 years' professional experience in ecology of the present author. Realisation of the above strategy will ensure the sustained development of the region preserving the appropriate conditions of all the natural resources on the one hand, and ensuring the indispensable economic development and the development of tourism on the other. The final conclusions were drawn by the present author. They will form the recommendation for any business entities and organisations active in the region of the Lublin Polesie for several decades to come.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polesie w programie ochrony środowiska województwa lubelskiego do 2025 roku
Polesie Lubelskie, program ochrony środowiska
Rejon Polesia Lubelskiego jest pod względem przyrodniczym dobrze zachowanym obszarem województwa lubelskiego. Do istotnych zagadnień należą zarówno troska o jego ekologiczną przyszłość, jak i potrzeba dyskusji w zakresie jego wszechstronnego rozwoju, z zachowaniem równowagi pomiędzy projektami o charakterze gospodarczym a otaczającym środowiskiem. Niniejszy artykuł przybliża te zagadnienia i nadaje im właściwy kształt. Dokonano charakterystyki obszaru Polesia Lubelskiego w zakresie surowców mineralnych, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i ściekowej, wód podziemnych i stanu czystości powietrza. Na podstawie aktualnych opracowań rangi wojewódzkiej oraz doświadczeń zawodowych wynikających z 30-letniego stażu zawodowego autora w zakresie ekologii przedstawiono strategię działań ekologicznych na najbliższe lata, której realizacja zapewnia zrównoważony rozwój tego obszaru zachowując we właściwej kondycji i stanie dobra przyrody z jednej strony, a zapewniając niezbędny rozwój gospodarczy i turystyczny z drugiej strony. Wnioski końcowe są efektem przemyśleń autora i stanowią wytyczne do działania dla podmiotów funkcjonujących na obszarze Polesia Lubelskiego na kilka najbliższych dekad.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top