Physical characteristics of grains of maize pre-sowing treated by electromagnetic fields
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 17-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Electromagnetic fields have many applications in agriculture, but much still remains to be studied to provide scientific evidence of its potential use as an alternative for improvement of food quality from plants whose seed was irradiated, especially in the physical characteristics of the product. In this study we investigated the effects of the electromagnetic fields on the physical quality of maize grain. Twelve treatments were evaluated from a combination of two maize hybrids (San Juan and San Jose) and five times of exposure to electromagnetic field (3, 6, 9, 12 and 15 minutes) plus a control (no electromag-netic treatment) in a design of randomised complete blocks with four replications. Electromagnetic treatment of the hybrid maize seeds (San Juan and San Jose), applied as a pre-sowing treatment, modifies the physical characteristics of maize grains. It was possible to observe that there were significant differences (p≤0.01) between the experimental treatments and between the hybrids in their grain length (LG), grain width (GW) and 1000-grain weight (TGW). The hectolitric weight (HW) of the hybrids was between 69.05 and 68.98 kg hL-1, respectively. These results could have an impact on the process and quality of the tortilla that is consumed by the population; this is a function of time of exposure to electromagnetic treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cechy fizyczne ziarna kukurydzy z roślin poddanych działaniu pola elektro-magnetycznego przed siewem
Zea mays L, pole elektromagnetyczne, ziarno kukurydzy, cechy fizyczne
Pola elektromagnetyczne mają wiele zastosowań w rolnictwie, lecz konieczne są dalsze badania aby uzyskać naukowe dowody na ich potencjalne wykorzystanie jako alternatywnej metody poprawy jakości żywności otrzymywanej z roślin, których nasiona poddano ich wpływowi – szczególnie w odniesieniu do ich cech fizycznych. W prezentowanej pracy badalno wpływ pola elektromagne-tycznego na fizyczne cechy ziarna kukurydzy. Badania obejmowały dwanaście kombinacji – dwie hybrydy kukurydzy (San Juan and San Jose) i pięć czasów działania polem elektromagnetycznym (3, 6, 9, 12 i 15 minut) plus kombinacja kontrolna (nasiona bez traktowania polem elektromagne-tycznym). Doświadczenie założono metodą bloków losowych w czterech powtórzeniach. Przedsiewne działanie polem elektromagnetycznym na nasiona hybryd kukurydzy (San Juan and San Jose) modyfikuje cechy fizyczne otrzymanego ziarna. Zaobserwowano istotne różnice (p≤0,01) pomiędzy wariantami doświadczenia oraz pomiędzy hybrydami kukurydzy w takich cechach jak długość ziaren (LG), szerokość (GW) i masa 1000 ziaren (TGW). Masa hektolitrowa (HW) ziarna tych hybryd zawierała się w przedziale od 69,05 do 68,98 kg hL-1. Otrzymane wyniki mogą mieć znaczenie w procesie produkcji oraz jakości tortilli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top