Observations on the crystallization of glucose from aqueous solution
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
2
Faculty of Physics, A. Mickiewicz University, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 357-366
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The kinetics of the spontaneous, irreversible processes of water evacuation from the glucose solution accompanying the crystallization of glucose have shown a susceptibility to the initial conditions and the significant role of the water on the formation of and on the patterns of sugar crystals. The crystallization of glucose of the same amount was controlled by a different solvent content. The study by polarized light microscopy has proved that the considerable slowing down of the process of glucose dehydration due to a 10 - fold greater water content results in different patterns of crystalline material obtained.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania kinetyki ewakuacji wody w procesie krystalizacji glukozy
glukoza, krystalizacja, kinetyka parowania, mikroskopia optyczna
Kinetyka samorzutnie przebiegającego procesu ewakuacji wody z roztworu glukozy w kontrolowanych termicznie warunkach, prowadząca do skrystalizowania cukru, wykazuje charakterystyczną dla dynamiki chaosu, czułość na warunki początkowe. Przebieg krystalizacji jednakowej ilości glukozy, spowalniany zwielokrotnionym udziałem objętościowym wody w roztworze, wskazuje na istotną rolę hydratacji molekuł cukru w formowaniu jego struktury krystalicznej. Zróżnicowany obraz skrystalizowanej glukozy z roztworów o objętości właściwej 5 i 50 cm3 ujawnia, poprzedzający krystalizację, sposób dochodzenia układu do stanu nasycenia. Efekt rozbudowanej struktury uporządkowanej w spowolnionym procesie krystalizacji glukozy był szczególnie widoczny w obrazach, uzyskanych w świetle spolaryzowanym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top