Modern control algorithms for microclimate in stores
 
 
More details
Hide details
1
Department of Automation, Faculty of Mechanical Engineering, Koszalin University of Technology ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 395-404
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a discussion of the shortcomings of currently used algorithms for controlling ventilation and air conditioning equipment for fruit, vegetable and potato stores. It also offers modern adaptive and predictive control algorithms for microclimate that reduce or eliminate the disadvantages of currently used control algorithms. Implementation of the described adaptive and predictive systems to control microclimate parameters inside the stores is likely to improve the quality of the produce and economic effects of stores. It is also possible to make use of the algorithms during energy-saving control over the microclimate in stores based on the weather forecast. However, the technological viability of the adaptive or predictive control systems calls for knowledge of a model of the technological process and model control system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowoczesne algorytmy sterowania mikroklimatem w przechowalniach
przechowalnie, mikroklimat, sterowanie, algorytmy
W pracy omówione zostały mankamenty aktualnie stosowanych algorytmów sterowania pracą urządzeń wentylacji i klimatyzacji w przechowalniach owoców, warzyw i ziemniaków. Zaproponowano także nowoczesne, adaptacyjne i predykcyjne algorytmy sterowania mikroklimatem, ograniczające lub eliminujące wady aktualnie stosowanych algorytmów sterowania. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zmniejszenie strat technologicznych, zachowanie jakości płodów i uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych w przechowalnictwie. Realizacja techniczna algorytmów adaptacyjnych i predykcyjnych wymaga znajomości komputerowego modelu procesu technologicznego i układu sterowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top