Pyrolysis of microalgae as an effective process to derive liquid biofuels
 
More details
Hide details
1
Department of Fuels Technology, Faculty of Energy and Fuels, University of Science and Technology Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 405-419
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article information about development trends of new biofuels sources is presented. One of the potential raw materials in the nearest future could be microalgae. In this work conversion processes of microalgae, especially pyrolysis, are described. The potential of practical usage of bio-oils derived from microalgae is also mentioned.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa
mikroalgi, piroliza, bio-olej
W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunku rozwoju źródeł biopaliw pochodzenia roślinnego. Jednym z potencjalnych źródeł najbliższej przyszłości mogą być mikroalgi. Omówiono proces konwersji biomasy mikroalg, w tym proces pirolizy obejmujący pozyskanie ciekłego biopaliwa zwanego bio-olejem oraz możliwości praktycznego zastosowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top