Infuence of harvest time on some minerals content in soda forage (Sida hermaphrodita Rusby)
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Nutrition, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-934 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 509-514
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Samples of sida forage (leaves and stem separately) from field experiments were taken in three different stages – in bud, before flowering, and early bud, to determine the content of major elements (Ca, P, K, Na) and trace elements (Cu, Mn, Zn, Fe). The highest content of Ca and Mg in sida was observed at the beginning of flowering. Some differences were also noted in the content of some other minerals, depending on harvesting time, whereas the content of copper was stable in both leaves and stems, irrespective of the time of harvest. A higher major and trace elements content was found at the beginning of flowering. The contents of calcium and magnesium were high and variable, whereas the level of phosphorus and copper was fairly constant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminu zbioru na zawartość wybranych składników mineralnych w zielonce sidy (Sida hermaphrodita Rusby)
zielonka z sidy, termin zbioru, składniki mineralne
W próbach zielonki sidy z badań polowych, koszonej w trzech terminach zbioru, w fazach, pakowania, przed kwitnieniem i tworzenia paków, separowanych na liście i łodygi, oznaczono zawartość makroelementów (Ca, P, Mg, K, Na) oraz mikroelementów (Cu, Mn, Zn, Fe). Wysoką zawartość Ca i Mg stwierdzono w zielonce z sidy ze zbioru w początku kwitnienia. Stwierdzono również zmiany zawartości pozostałych składników mineralnych zależnie od terminu zbioru zielonki z sidy, przy stabilnym poziomie miedzi od w całej roślinie z sidy jak i liściach i łodygach stosownie do terminu zbioru. Najwyższą zawartość makro oraz mikro elementów mineralnych stwierdzono w zielonce z sidy koszonej w początku kwitnienia. Zawartość wapnia i magnezu była wysoka i zmienna, przy dość ustabilizowanym poziomie fosforu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top