Influence of terraces with infiltration trenches for slope soil moisture conditions in Olszanka object
 
More details
Hide details
1
Institute of Environment Protection Engineering, Lublin University of Technology ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
 
2
Enterprise Euro-East sp. z o.o. Olszanka, 22-310 Kraśniczyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 57-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of an attempt to determine the level of influence of infiltrational ditches (installed on antierosive terraces) on the water balance of chosen slope. The studies were based on an existing anti-erosion system located in a fruit farm of the “Euro-East” company in Olszanka near Krasniczyn (Poland). The system described is an original, new solution the effectiveness of which has not been tested yet. The main software used during the research was 2-D FEFLOW program based on the finite element method. Numerical simulations were preceded by paramerization of soil water permeability, and soil types, soil moisture and meteorological conditions monitoring were the basis for numerical calculations. The presented studies constituted a part of project No. 1564/T09/2001/21 of The State Committee for Scientific Research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wyposażenia tarasów w rowy infiltracyjne na stosunki wodne stoku w warunkach obiektu Olszanka
erozja wodna, zabezpieczenie, modelowanie numeryczne
W pracy przedstawiono próbę określenia wpływu rowów infiltracyjnych, zainstalowanych w obrębie tarasów przeciwerozyjnych, na stosunki wodne stoku. Rozważania oparto o zrealizowany system zabudowy antyerozyjnej na terenie gospodarstwa firmy Euro-East w Olszance. Zabezpieczenia te stanowią autorski, oryginalny, zespół urządzeń, który nie był wcześniej obiektem badań. Przedstawione w pracy badania oparto głównie o 2-wymiarowy program narzędziowy FEFLOW v. 4.9 wykorzystujący metodę elementów skończonych. Podstawą dla przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych oraz weryfikacji empirycznej wyników badań była parametryzacja warunków glebowo – wodnych obiektu, jak również realizowany w roku 2003 monitoring wilgotnościowy gleby oraz meteorologiczny. Badania przeprowadzono w ramach projektu KBN nr 1564/T09/2001/21.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top