Influence of mixtures of herbicides on yielding and weed infestation of five cultivars of soybean
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 601–613
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field research was carried out in the years 2006-2008, on the experimental farm Czesławice, a part of the University of Life Sciences in Lublin. The field experiment was set up with the randomised blocks method, in four replications, on loess soil. The purpose of the work was to determine the influence of three mixtures of herbicides: Afalon + Sencor (linuron + metrybuzyna), Afalon + Brasiherb (linuron + chlomazon), Afalon + Dual (linuron + metolachlor) on weed infestation and yielding of five cultivars of soybean (Vision, Augusta, Nawiko, Mazowia and Aldana). Application of different mixtures of herbicides did not differentiate significantly the weed infestation and yielding in the canopy of soybeans. Herbicides Afalon and Dual limited the number of weeds in canopy of soybean, and first of all reduced Echinochloa cruss-galli and Elymus repens.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mieszanek herbicydów na plonowanie i zachwaszczenie pięciu odmian soi
soja, herbicydy, chwasty, plon nasion
W trzyletnim doświadczeniu polowym zlokalizowanym na glebie płowej wytworzonej z lessu badano wpływ trzech mieszanek herbicydów Afalon + Sencor, Afalon + Brasiherb, Afalon + Dual na zachwaszczenie łanu i plonowanie pięciu odmian soi (Vision, Augusta, Nawiko, Mazowia i Aldana). Z przeprowadzonych badań wynika, że plony nasion soi poszczególnych odmian nie różniły się istotnie i wynosiły przeciętnie 2,07-2,26 t•ha-1. Mieszanki herbicydów nie miały istotnego wpływu na plonowanie soi. Najskuteczniej ograniczała liczbę chwastów w łanie mieszanka Afalonu z Dualem, głównie przez zmniejszenie dominującej roli Echinochloa cruss-galli i Elymus repens.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125