Influence of grain mechanical properties on the compression parameters of wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
2
University of Engineering and Economics, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 179-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents results of the influence of grain mechanical properties on compression parameters of grounded and non-grounded wheat grain. Uniaxial compression test (grain crushed between two flat plates) and compaction closed die were carried out with on universal testing machine Zwick Z020/TN2S. It was shown that with increase in grain strength the specific compression work increases and material's compressibility decreases. The highest agglomerate density was obtained for average range of grain mechanical properties (for material of about 14-15% of moisture content).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ cech mechanicznych ziarna na parametry zagęszczania pszenicy
pszenica, właściwości mechaniczne, parametry zagęszczania
Przedstawiono wyniki badań wpływu cech mechanicznych na parametry zagęszczania nierozdrobnionego i rozdrobnionego ziarna pszenicy. Test ściskania ziarna między płaskimi płytami i zagęszczanie materiału rozdrobninego w komorze zamkniętej przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020/TN2S. Stwierdzono, że ze zwiększeniem wytrzymałości ziarna rośnie praca zagęszczania i maleje podatność materiału na zagęszczanie. Największą gęstość aglomeratu uzyskano dla średnich cech mechanicznych ziarna (materiał o wilgotności około 14-15%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top