Growing of greenhouse cherry tomato in coconut fibre with differentiated nitrogen and potassium fertilization. Part III. Nutrient accumulation in medium
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 285-296
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were aimed at the optimisation of nitrogen and potassium nutrition of cherry tomato grown in coconut fibre. The studies were carried out in a greenhouse in the years 2001-2002. Three tomato cultivars (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavorino F1 and Favorita F1 were grown. Applied nutrient solutions differed in the amount of nitrogen, potassium and N:K ratio. It was found that in the coconut fibre a significant accumulation of components takes place and particularly it refers to sulphates, nitrates, potassium, calcium, magnesium and sodium. The amount of accumulated components depends on the grown tomato cultivar. During plant cultivation in coconut fibre, a periodical control of its nutrients content is necessary.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Część III. Akumulacja składników w podłożu
pomidor drobnoowocowy, włókno kokosowe, podłoże
Celem pracy była ocena zmian zasobności podłoża - włókna kokosowego, podczas uprawy drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego. Badania przeprowadzono w latach 2001-2002 w szklarni. W matach uprawiano 3 odmiany pomidora (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavorino F1 i Favorita F1. Stosowano pożywki różniące się ilością azotu i potasu oraz stosunkiem N:K. Stwierdzono, że w podłożu z włókna kokosowego ma miejsce znaczna kumulacja składników, a szczególnie siarczanów, azotanów, potasu, wapnia, magnezu i sodu. Ilość kumulowanych składników zależy od uprawianej odmiany pomidora. W trakcie uprawy roślin w wymienionym podłożu konieczna jest okresowa kontrola jego zasobności.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top