Agrometeorological characteristics of the vegetation period in 2005 against the background of the period of 1951-2005 in the Lublin region
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 275-283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper concerns the vegetation period in 2005 in the Lublin region which was significant due to its large number of sequences of consecutive days with no rainfall, which caused serious shortages of soil moisture - mainly in summer and in the beginning of autumn. Analysis of the sum of temperatures and of the numbers of hot and very hot days was also carried out. The characteristics of the pluviometric conditions were presented using the Sielianinov hydrothermal coefficient. From among the 21 analysed decades, 14 had mean temperatures higher than the mean value in the period of 1951-2005. In 7 decades, no rainfall was recorded or the rainfall was classified as very low (0.1-1 mm/day). Quite favourable pluviometric conditions for the crop of winter cereals occurred in May. In the analysed period in Felin there were 7 series of consecutive rainless days lasting for 9 days or more, including 3 that lasted for 18 days or more. Based on the value of the Sielianinov coefficient it was possible to determine the period when the plants used twice as much water for evaporation than they received from rainfall. This period lasted from September 13th till October 19th.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agrometeorologiczna charakterystyka okresu wegetacyjnego 2005 w rejonie Lublina na tle wielolecia 1951-2005
okres wegetacyjny, susza glebowa, suma temperatur, współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa
Niniejsze opracowanie dotyczy przebiegu warunków pogodowych w okresie wegetacyjnym 2005 r. w rejonie Lublina, który wyróżnił się dość dużą liczbą ciągów dni bezopadowych. Przeanalizowano warunki termiczno-opadowe oraz prześledzono przebieg wybranych charakterystyk temperatury powietrza na tle wielolecia. Na 21 analizowanych dekad w 14 średnie wartości temperatury powietrza przewyższały średnią z wielolecia. Podczas 7 dekad nie zanotowano opadów albo ich sumy były niewielkie (0,1-1,0 mm na dobę). Opierając się na wartościach współczynnika Sielianinowa można było wyznaczyć okres, kiedy to rośliny zużywają na parowanie dwukrotnie większą ilość wody niż otrzymują z opadów. Okres ten trwał od 13 IX do 19 X. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że tendencja do występowania cieplejszych od normy okresów wegetacyjnych, która zaznaczyła się wyraźnie w Europie Środkowej w dekadzie 1991-2000, utrzymuje się nadal.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top