Growing of greenhouse cherry tomato in coconut fibre with differentiated nitrogen and potassium fertilization. Part IV. Assessment of nutritional status of plants
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 297-305
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tomatoes were grown in coconut fibre using nutrients with a differentiated content of N and K. The nutrient solutions did not affect significantly the nutritional status of plants. This regularity referred both to the macro- and micro-elements. However, the grown cherry tomato cultivars differed by their component content in the index parts of the plants. The greatest amounts of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and copper were usually found in leaves of „Flavorino” cultivar, on the other hand, the greatest amounts of sulphur, sodium, manganese, zinc and boron were identified in „Conchita” cultivar. The critical values and guide values elaborated for standard tomato cultivars have proven to be useless for the estimation of the nutritional status of cherry tomato cultivars. It is recommended to continue further studies in order to permit modification of the present index values or to elaborate new ones for the discussed group of cultivars.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Część IV. Ocena stanu odżywienia roślin
pomidor drobnoowocowy, włókno kokosowe, analiza rośliny
Pomidory uprawiano we włóknie kokosowym stosując pożywki o zróżnicowanej zawartości N i K. Stosowane pożywki nie wpłynęły znacząco na stan odżywienia roślin. Prawidłowość ta dotyczyła zarówno zawartości makro jak i mikroelementów. Jednak uprawiane drobnoowocowe odmiany pomidora różniły się zawartością składników w częściach wskaźnikowych. Najwięcej azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i miedzi stwierdzano zwykle w liściach odmiany ‘Flavorino’, natomiast siarki, sodu, manganu, cynku i boru – w liściach odmiany ‘Conchita’. Opracowane dla standardowych odmian pomidora zawartości krytyczne i wskaźnikowe okazały się nieprzydatne do oceny stanu odżywienia odmian drobnoowocowych. Celowe jest prowadzenie dalszych badań, które umożliwią modyfikację dotychczasowych lub opracowanie nowych wskaźników dla tej grupy odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top