REVIEW PAPER
Pedology and related soil science in the didactics of pedagogical studies
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-10
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 233-239
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Present situation of Pedagogical Schools in the relation to other High Schools is presented with special attention to didactics in pedology and related soil science covering the schedule of lectures and laboratories as well as timetable of school work.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gleboznawstwo i nauki pokrewne w dydaktyce studiów pedagogicznych
Szkoły Pedagogiczne, gleboznawstwo i nauki pokrewne, dydaktyka
W pracy przedstawiono obecną sytuację Szkół Pedagogicznych w rozwoju szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki z zakresu gleboznawstwa i nauk pokrewnych, obejmujących ilość godzin wykładów i ćwiczeń oraz program nauczania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top