Evaluation of the buckwheat grain moistening process used for buckwheat flakes production
 
More details
Hide details
1
Department of Machinery Food Engineering, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 833-839
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents the behaviour and moisture changes in the hulled buckwheat grain during hydro-thermal treatment. It was determined that absorption ability depends on the moistening time and parameters of the moistening factors (steam). The study aimed at a final selection of a suitable moisture level for the flaking process used in food processing industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena procesu nawilżania ziarniaków gryki przeznaczonych do produkcji płatków gryczanych
kasza gryczana surowa i prażona, nawilżanie parą wodną, własności sorpcyjne
W pracy przedstawiono zachowanie się i zakres zmian wilgotności obłuszczonych orzeszków (ziarniaków) gryki pod wpływem zabiegów wodno-cieplnych. Określano zdolności absorpcyjne tych obiektów w zależności od czasu nawilżania i parametrów czynnika nawilżającego tj. pary wodnej. Badania ukierunkowano pod kątem doboru odpowiedniego poziomu wilgotności końcowej po nawilżeniu zapewniającego najkorzystniejsze warunki procesu płatkowania, jak i dalszego ich wykorzystania w branży spożywczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top