Estimation of needs and results of irrigation of medium-early potato in the vicinity of Bydgoszcz in the years 2005-2007
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Agrometeorology University of Technology and Life Sciences ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 463-472
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was based on the results obtained from three field experiments on sprinkler irrigation of three medium-early potato cultivars (‘Dorota’, ‘Gracja’ and ‘Orlik’) conducted in the years 2005-2007. The aim of the study was the estimation of needs and results of sprinkler irrigation for medium-early potato crop grown on very light soil in the vicinity of Bydgoszcz, the region of the lowest rainfall during the vegetation period. Water needs of potato estimated according to Press were higher than those calculated according to Klatt. Yields of non-irrigated potato were dependent on the rainfall amount during the vegetation period. The yields increased from 9.18 t ha-1 (rainfall VI-VIII 90 mm) to 21.2 t ha-1 (rainfall VI-VIII 270 mm). Production results of sprinkler irrigation were inversely correlated with the rainfall during the vegetation period. The highest yield increases (19.05 t ha-1) were obtained when rainfall in June-August amounted to 90 mm, while the lowest yield increases (7.82 t ha-1) – when rainfall in June-August amounted to 270 mm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena potrzeb i efektów nawadniania ziemniaka średnio wczesnego w okolicy Bydgoszczy w latach 2005-2007
ziemniak średnio wczesny, potrzeby wodne, opady optymalne, deszczowanie, przyrosty plonów
Opracowanie oparto na wynikach uzyskanych z trzech serii 3-letnich doświadczeń z deszczowaniem trzech odmian ziemniaka średnio wczesnego (‘Dorota’, ‘Gracja’ i ‘Orlik’) w latach 2005-2007. Celem podjętych badań była próba oszacowania potrzeb i efektów deszczowania ziemniaka uprawianego na glebie bardzo lekkiej w okolicy Bydgoszczy, w rejonie Polski o najniższych opadach atmosferycznych okresu wegetacji. Potrzeby wodne ziemniaka oszacowane metodą Pressa były wyższe niż policzone metodą Klatta. Plonowanie nienawadnianych ziemniaków zależało od wielkości opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. Plony bulw wzrastały z 9,18 t×ha-1 (przy opadach VI-VIII 90 mm) do 21,2 t×ha-1 (przy opadach VI-VIII 270 mm). Efekty produkcyjne deszczowania były ujemnie skorelowane z wielkością opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. Największe zwyżki plonu (wy-noszące 19,05 t×ha-1) stwierdzono przy opadach VI-VIII 90 mm, najmniejsze natomiast (7,82 t×ha-1) przy opadach VI-VIII 270 mm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top