Characteristics of atmospheric stability at urban station Warsaw Ursynów WULS-SGGW and suburb station Legionowo
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology, Department of Hydraulics Engineering and Environmental Recultivation, WULS-SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 473–485
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Stability of the atmosphere is one of the factors that exert an effect on air pollution dispersion, energy and mass exchange between ecosystems and the atmosphere. There are many methods of atmospheric stability definition that use and transform basic meteorological elements data. Therefore, definition of stability by the use of different methods leads to different results. In this paper stability of the atmosphere has been defined by the use of Monin-Obukhov length method for meteorological station situated in different surrounding areas: Ursynów WULS-SGGW (situated in urban area) and Legionowo (in suburb area). Analysis of the results shows that the day type of atmospheric stability occurring at the two considered stations is similar, with notable advantage of neutral one, and different type for the night period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka stanów równowagi atmosfery na stacji miejskiej Ursynów SGGW i stacji podmiejskiej Legionowo
stany równowagi atmosfery, stacja podmiejska, stacja miejska
Jednym z czynników wpływających na dyspersje zanieczyszczeń w powietrzu, wyminę materii i energii między podłożem a atmosferą jest stan równowagi atmosfery. Istnieje wiele metod oznaczania stanów równowagi, które w różny sposób wykorzystują i przetwarzają dane o podstawowych elementach meteorologicznych. Stąd też określenie stanów równowagi wykonane różnymi metodami może dawać różne rezultaty. W niniejszym opracowaniu określono stan równowagi atmosfery za pomocą metody opartej na wyznaczeniu parametru długości Monina – Obuchowa w stacjach położonych w różnych warunkach: Ursynowie (położonej w obrębie miasta) i Legionowie (położonej poza miastem). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że charakter stanów równowagi atmosfery występujących na dwóch rozpatrywanych stacjach jest zbliżony w okresie dnia, z wyraźną przewagą równowagi obojętnej i odmienny w okresie nocy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125