Effect of pre-sowing magnetic stimulation on germination of kernels of various spring wheat varieties
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Cereals, Institute of Plant Breeding and Acclimatization, State Research Institute ul. Zawiła 4, 30-423 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 415-425
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kernels of five varieties of spring wheat (Banti, Łagwa, Parabola, Hewilla and Żura) were exposed to pre-sowing alternating magnetic field. In the performed experiment two doses of magnetic field were applied: D1 = 21,50 kJ m-3 s (30 mT, 30 s) and D2 = 7,16k J-3 s (30 mT, 10 s).  The germination kinetics was measured every hour by means of an electronic seed germinator which was developed and built in the Department of Physics at the University of Life Sciences in Lublin. The germination process was modelled using the logistic curve and the parameters of that curve were calculated. The experiment data established that wheat varieties react individually to magnetic field. A positive influence of the magnetic field was noted in Banti and Łagwa wheat varieties. For Hewilla, Parabola and Żura varieties a positive influence was observed only for dose D1. Among all tested varieties, the highest positive influence of magnetic field was noted in Banti. On the other hand, the lowest positive influence of magnetic field was noted in Hewilla and Parabola. The germination kinetics results confirm the logistic curves parameters calculated for each of the wheat varieties tested.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej stymulacji magnetycznej na kiełkowanie ziarniaków różnych odmian pszenicy jarej
pole magnetyczne, kinetyka kiełkowania, krzywa logistyczna, pszenica
Pięć odmian pszenicy jarej (Banti, Łagwa, Parabola, Hewilla i Żura) poddano przedsiewnemu oddziaływaniu zmiennego pola magnetycznego. Zastosowano dwie dawki ekspozycyjne D1 = 21,50 kJm-3s (30 mT, 30 s) oraz D2 – 7,16 kJm-3s (30 mT, 10 s). Kinetykę kiełkowania mierzono co 1 godzinę za pomocą elektronicznego kiełkownika opracowanego i wykonanego w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie opisano je za pomocą funkcji logistycznej. Dane doświadczalne pozwoliły stwierdzić, że ziarniaki każdej odmiany pszenicy reagują indywidualnie na zastosowane pole magnetyczne. Na obie dawki ekspozycyjne pozytywnie reagowały ziarniaki dwóch odmian (Banti i Łagwa). Dla pozostałych ziarniaków (odmiany: Hewilla, Parabola i Żura) wpływ pozytywny był tylko dla dawki D1. Najlepiej pozytywnie na pole magnetyczne reagowały ziarniaki odmiany Banti, a najgorzej ziarniaki odmiany Hewilla i Parabola. Wyniki  kinetyki kiełkowania potwierdziły obliczone dla poszczególnych odmian parametry krzywej logistycznej.         
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top