Effect of crops cultivated in crop rotation system on biological activity of soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Science, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 275-284
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The highest ammonification activity, demonstrated by the presence of accumulated ammonium nitrogen, was observed in summer for all crops, and the lowest – in spring for grains. Dehydrogenase activity was similar for potato, barley and wheat cultures, with highest levels in spring, decreasing during the intensive growth period, and lowest after harvest. For clover, the highest activity was detected in the intensive growth phase. Actual CO2 release values, increasing together with crop growth and reaching a maximum after harvest, were similar for all plants. Potential CO2 release, stimulated by carbon, or carbon and nitrogen source supplementation, was dependent on the source type and the type of crop.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biologiczna aktywność gleb pod roślinami w wybranym płodozmianie
rośliny w płodozmianie, wydzielanie CO2, mineralizacja azotu organicznego, mikroorganizmy i enzymy w glebie
W próbkach gleby spod wszystkich roślin w płodozmianie najwyższą aktywność amonifikacji oznaczoną ilością nagromadzonego azotu amonowego uzyskano w okresie letnim przy intensywnym wzroście roślin. Aktywność dehydrogenaz pod uprawą ziemniaka, jęczmienia i pszenicy kształtowała się podobnie. Aktualne wydzielanie CO2 z próbek gleby spod wszystkich roślin kształtowało się podobnie, zwiększając wartość wraz ze wzrostem roślin w sezonie wegetacyjnym i osiągając maksymalną wielkość w trzecim terminie pomiaru. Potencjalne wydzielanie dwutlenku węgla, stymulowane przez dodatkowe wprowadzenie źródła węgla lub węgla i azotu zależne było od jakości tego źródła i od rośliny, spod której pobrano próbkę gleby do badań oraz od okresu wzrostu rośliny. Było ono najwyższe w trzecim terminie pomiaru niezależnie od dodanego źródła węgla.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top