Economic and energy efficiency of biodiesel production in relation to studied technologies of winter rape cultivation
 
More details
Hide details
1
Department of Building and Use of Technical Devices, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 369–379
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an economic and energy evaluation of technologies of winter rape production, evaluation of processing of the crop into biodiesel and calculation of economic and energy efficiency indexes of biofuel production from winter rape. The study shows that biofuel production can be profitable on the condition that not only biofuel will be sold, but also straw and extracted meal. Besides, at the same time, to guarantee assured profits, value-added tax, excise tax and fuel tax rates should be lower.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego
biodiesel, koszty produkcji, efektywność ekonomiczna, efektywność energetyczna, zużycie paliwa
W artykule przedstawiono ekonomiczną i energetyczną ocenę technologii produkcji rzepaku ozimego, przetworzenia jego plonów na biodiesel oraz obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji biopaliwa z rzepaku ozimego. Z przeprowadzonych badań wynika, że produkcja biopaliw może być opłacalna pod warunkiem sprzedaży nie tylko biopaliwa, ale także słomy i śruty poekstrakcyjnej, przy jednoczesnym obniżeniu podatku VAT oraz likwidacji akcyzy i opłaty paliwowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125