Commodity science evaluation of naked barley lines intended for food application
 
More details
Hide details
1
Engineering and Cereal Technology Department, University of Life Sciences ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 425–435
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was the commodity science evaluation of selected barley varieties from ZHR Strzelce to be used for functional food production. The physical characteristics of the barley grain included determination of the share of seeds with dark seed coat, the colour of kernels, the colour of the groove, the weight of 1000 kernels, the bulk density of the grain, the degree of damage to kernels, the degree of seed coat cover, and the content of chaff. The studied lines and cultivars of naked barley were characterised by varied commodity features. The hulless barley lines were characterised by lower weight of 1000 kernels and higher bulk density than the hulled cultivar Stratus. The performed commodity science evaluations showed clearly that lines STH 4561, STH 4671 and STH 4676 are especially predestined for the production of grits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Towaroznawcza ocena rodów jęczmienia nagiego przeznaczonych na cele spożywcze
jęczmień nieoplewiony, ocena towaroznawcza, żywnosć funkcjonalna
Celem pracy była ocena towaroznawcza najnowszych rodów jęczmienia nagiego pod kątem ich przydatności do produkcji żywności funkcjonalnej. Materiał badawczy pochodził z bieżących prac hodowlanych stacji badawczej „Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.”. W badanych rodach przeprowadzono ocenę: barwy ziarniaka, barwy bruzdy, MTZ, gęstości ziarna w stanie usypowym, zawartości plewy w jęczmieniu nagim i podatności ziarna na uszkodzenia. Przeprowadzone badania wykazały istotne zróżnicowanie rodów jęczmienia pod względem fizycznych cech ziarna. Nieoplewione rody jęczmienia charakteryzowały się niższą masą tysiąca ziaren oraz wyższą gęstością ziarna w stanie usypowym w porównaniu do odmiany oplewionej Stratus. Przeprowadzona ocena towaroznawcza jednoznacznie wykazała, że rody STH 4561, STH 4671 i STH 4676 są szczególnie zalecane do produkcji kaszarskiej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125