Chemistry of runoff water from meliorated past-boog meadow object Zubowo- Knorozy-Ploski
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 255-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In paper there was investigated the content of biogens and other components in waters come from three different used past-boog meadows on the low peatlands. There was studied the lewels of ground waters in these sites at the time of vegetation season. In the research took onto account three kinds of use of meadow and there was investigated their influence on the chemical composition of waters. There was indicated, that the kind of use of meadows influences on the content of biogens and at the particulary on the content of nitrogen in the runnof waters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Chemizm wód odpływowych ze zmeliorowa- nego łąkowego obiektu pobagiennego Zubowo-Knorozy-Ploski
wody odpływowe, rowy melioracyjne, łąka, biogeny, kationy, gleba torfowo -murszowa
W pracy zbadano zawartość biogenów i innych składników wodach pochodzących z trzech różnie użytkowanych łąk pobagiennych na torfowisku niskim. Zbadano poziomy wody gruntowej w tych siedliskach w sezonie wegetacyjnym. W badaniach uwzględniono trzy różnie użytkowane łąki i zbadano ich wpływ na chemizm wód. Wykazano, że sposób użytkowania wpływa na zawartość biogenów, a w szczególności na zawartość azotu w wodach odpływowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top