RESEARCH PAPER
Water vapour sorption and desorption processes on peat-moorsh soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 117-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water vapour sorption and desorption on peat-moorsh soils of different humification state was investigated. The Brunauer-Emmet and Teller (BET) equation was used to analyse the experimental sorption and desorption results. The shape of all curves was similar belonged to the second class of BET classification. For studied samples the histeresis loop was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przebieg procesów sorpcji i desorpcji pary wodnej na utworach murszowych wytworzonych z torfów niskich
izoterma adsorpcji i desorpcji, pętla histerezy, powierzchnia właściwa, mursze
Badania przeprowadzono na 4 próbkach gleb torfowo-murszowych o różnym stopniu humifikacji. Stopień humifikacji gleb oznaczono kolorymetrycznie metodą Springera. Z uzyskanych danych eksperymentalnych sporządzono izotermy adsorpcji i desorpcji pary wodnej. Następnie z równania BET obliczono powierzchnię właściwą. Wszystkie otrzymane izotermy mają taki sam kształt zgodny z II typem według klasyfikacji Brunauera. Ponadto prawie w całym zakresie prężności pary wodnej występuje pętla histerezy, co świadczy o hydrofobizacji powierzchni badanego materiału.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top